torsdag den 2. august 2012

En anfordrings-garanti er hermed stillet

HusCompagniet reklamerer med "Betaling ved indflytning" der er økonomisk attraktiv i forhold til rate-betaling. Jeg slipper som nybygger bl.a. for at optage lån i bygge-fasen og jeg slipper for at kontrollere leverancerne ved hver rate-udbetaling. Det giver kort sagt mindre administration og færre udgifter til financiering (og panodil) for mig.

Man kunne umiddelbart tro at HusCompagniet med betaling ved indflytning kan komme ud for at køberen enten ikke kan eller vil betale når huset er opført. Den situation opstår dog aldrig da man skal stille en bank-garanti og hvis jeg af den ene eller anden grund ikke kan opfylde mine forpligtelser hæver HusCompagniet pengene i min bank i stedet. Banken må så afregne med mig og HusCompagniet er garanteret deres penge, uanset.

Der er flere former for bank-garantier med forskellige betingelser for hvornår udbetaling kan finde sted. Een af garanti-formerne er beskrevet og anbefalet af AB Forbruger. HusCompagniet kræver dog en anden garanti-form, en ubetinget anfordrings-garanti der må siges at være mest i entreprenørens favør. Ved en anfordrings-garanti er eneste krav at HusCompagniet gør mig opmærksom på at de hæver garantien. De skal ikke sende yderligere dokumentation eller afvente min accept.

Jeg kunne fortsætte længe om dette kedelige emne men det vigtige for mig er:

  • I langt de fleste tilfælde bemærker man ikke forskellen på de forskellige garanti-former. Byggeriet går godt og enterprenøren får sine penge. Det er i situationer hvor noget går skævt at garantien er relevant så det er typisk noget advokater hænger sig i.
  • Man bør læse og forstå de garantier man giver. Banken kan stille forskellige garantier men de vil helst ikke rådgive om dem. Min bank henviser til advokaten.
  • Man bør forstå hvordan man er stillet hvis der er problemer med leverancen eller hvis enterprenør kommer i økonomisk uføre og ikke kan færdiggøre byggeriet.
  • Man bør undersøge og have tillid til økonomien og historien bag entreprenøren. Her er jeg helt tryg ved HusCompagniet. De leverede et kanon regnskab i 2011 og de bygger ca. hver fjerde nye hus herhjemme i øjeblikket.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar