søndag den 26. maj 2013

Gennemgang af huset for fejl og mangler

Min byggesagkyndig, Ole fra Factum2, har gennemgået huset for fejl og mangler. Forventeligt kan man finde mangler på et hus, der endnu ikke er færdigt så en del af anmærkninger ville nok være rettet af HusCompagniet uagtet. Andre må man formode ikke var opdaget. Ens for alle anmærkningerne er at HusCompagniet er enige i at rette dem.

Dagen gik godt. Ole ser på huset med helt andre biller end jeg, men han konstaterer samtidig at der ikke er meget at komme efter. Kvaliteten af håndværket får endda også roser med på vejen. Blandt andet fik han banket på hver eneste flise i huset uden af finde nogen, der er skruk, og det er langt fra er en selvfølge.

Adgang til loft i walk-in er ikke placeret i overensstemmelse med udleverede tegninger og tillader ikke opsætning af 60cm skabe som angivet på tegningerne. Det var faktisk fruen, der så dette efter 1 minut i huset. :-)


Der er små revner i blik forneden i skotrender. Der mangler stadig rengøring i tagrender og skotrender.Der er bagfald på tagrende mod øst og der mangler 1 række tagsten mod øst. Ole gættede på at huset ikke havde en længde i hele tagsten og at HusCompagniet derfor ventede på sten af anden længde.


Der mangler afdækning på toplægte mod nord og ved top af skotrende.


Kloakstudse når ikke op til tagnedløb. Jeg er ikke sikker på hvorfor det er vigtig, når jeg skal have jord på grunden bagefter aflevering, men det blev alligevel til en anmærkning :-)


Det var det. Ingen manglende mursten, huller i gulvet, brandfælder eller fugtige loftrum. Kun anmærkninger, som HusCompagniet kan nå at rette på de resterende dage. Der er 18 dage til overtagelse og de første flyttekasser er allerede pakket. Vi ses på Bakken!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar